Alar Laatsi avalik loeng „Esimeste sajandite kristlus(t)e arusaamad Jumalast ja inimesest. Teine osa.“

31. märtsil peab Vabas Akadeemias järjekordse loengu Alar Laats. Loeng on järg 27. jaanuaril toimunud loengule ning ta eesmärgiks on tutvustada ristiusu mõningaid teoloogilisi suundumusi esimesel kolmel sajandil ning olulisemate kristlike rühmituste mõtlemist. Erilist tähelepanu pööratakse seekord nn gnostilisele kristlusele.
Kõik huvilised on oodatud ettekannet kuulama 31. märtsil kell 18.15 Tartu Jakobi Kultuurikojas (Jakobi 41). Loengust teeb otseülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Tõlketeisipäev: külas Imar Koutchoukali

28. märtsil on Vabal Akadeemial tõlketeisipäeva raames külas Imar Koutchoukali, kes räägib meile klassikalise araabia keele tõlkimise meetoditest.
Seminar toimub 28. märtsil kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuses.  Kõik huvilised on oodatud - ka need, kes pole sarjale registreerunud. Loengul on võimalik osaleda ka veebi vahendusel. Lingi saamiseks palume kirjutada info@vabaakadeemia.ee.
Loe lisaks

Vaba Akadeemia ja TLÜ kirjastuse raamatuesitlus

Tallinna Ülikooli kirjastusel ja Vabal Akadeemial on hea meel kutsuda kõiki huvilisi Jens Halfwasseni teose "Plotinos ja neoplatonism" esitlusele 25. märtsil algusega kell 18 kultuuriklubis Promenaadiviis (Ülikooli 1, Tartu). Esitlusel esineb ettekandega "Uusplatonism ja kristlus" raamatu tõlkija, religiooniloolane dr. Jaan Lahe ning ettekandega "Platon, varasem antiikfilosoofia ja uusplatonism" raamatu sisutoimetaja, klassikaline filoloog dr Neeme Näripä.
Uusplatonism, millele pani 3. sajandil pKr aluse Roomas tegutsenud filosoof Plotinos (u 205–270), oli antiikaja viimane iseseisev filosoofiasuund. Selle Platoni pärandit tõlgendava ja edasi arendava filosoofia mõju ulatub Rooma keisririigist ajaliselt ja ruumiliselt kaugemale ning on puudutanud paljusid mõtlejaid ja mõttesuundi nii kesk- kui ka uusajal. Uusplatonism on jätnud sügava jälje mitte ainult õhtumaisesse, vaid ka juudi ja islami filosoofiasse.
Jens Halfwasseni raamat "Plotinos ja uusplatonism" annab süstemaatilise ülevaate Plotinose elust, teostest ja mõtlemisest ning uusplatonismi esindavatest filosoofidest ja uusplatonismi järelmõjudest hilisemas õhtumaade mõtteloos. Halfwasseni teos, mis on esimene eesti keeles ilmunud raamat uusplatonismist, on mõeldud kõigile, keda huvitab Euroopa mõttelugu ja vaimukultuur.
Loe lisaks

Tõnu Viigi avalik loeng "Ülivõimsad gammakiirte pursked kosmoses"

24. märtsil on Vabal Akadeemial külas astronoom Tõnu Viik, kes räägib seekordses loengus gammakiirte pursetest kosmoses.
On huvitav märkida, et selliste objektide avastamisel oli abiks suurriikide diplomaatia või õigemini tuumakatsetuste osalise keelustamise leping. Kuna USA kartis, et NSVL vilistab sellele lepingule ja jätkab katseid, siis otsustas USA kontrolliks üles saata hulga satelliite, mis tõepoolest avastasid kummalist kiirgust. Mis edasi sai, sellest juba loengus.
Loeng toimub 24. märtsil kell 18.15 Tartu Jakobi Kultuurikojas (Jakobi 41). Kõik huvilised on oodatud. Loengust teeb otseülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Alustab poeetika loengusari

Laupäeval, 18. märtsil algab Mihhail Lotmani uus loengusari, mis on pühendatud nii traditsioonilisele kui tänapäeva poeetikale. Traditsiooniline poeetika käsitleb sõnakunsti ja ennekõike luuletekstide erinevaid aspekte, alates värsiehitusest ja lõpetades kujundite ja žanridega. Tänapäeva poeetika väljub verbaalsete tekstide raamistikust, kirjeldades nii kognitiivsete kui sotsiaalsete protsesside eri tahke.
Loengud toimuvad üldjuhul korra nädalas laupäeviti kell 14.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuses. Kõik huvilised on oodatud! Osalemiseks saab end kirja panna e-maili teel info@vabaakadeemia.ee.
Loe lisaks

Arhiiv