Siim-Tanel Annuse avalik loeng "Neli aastaaega"

Fotol: Ema ja isa jõed, akrüül lõuendil, 2021.
Tartu Ülikooli raamatukogus toimub kuni 15. septembrini kunstnik Siim-Tanel Annuse isikunäitus "Neli aastaaega". Autor peab Vaba Akadeemia avalike loengute sarjas näitust tutvustava loengu, mille käigus annab kunstnik ülevaate näitusest ja teeb tagasivaate viimase 10 a tähtsamatele teemadele oma pildiloomingus. Loeng on varustatud rohke foto- ja videomaterjaliga. Seekord on loengut võimalik jälgida Postimehe vahendusel ülekandena ja hiljem ka salvestusena järele vaadata.
Loengu salvestamine toimub teisipäeval, 27. juulil kell 16.00 Tartu Ülikooli raamatukogus  Tõstamaa seminariruumis (näituseruumi kõrval). Autor palub osavõtjail tulla loengule hetk varem jõudmaks tutvuda näituseruumi ekspositsiooniga.
Postimehe ülekannet loengust saab näha reedel, 30. juulil kell 18.15.
Loe lisaks

Jaanika Andersoni avalik loeng "Vanakreeka keraamika"

Reedel, 23. juulil on Vabal Akadeemial taaskord külas kunstiajaloolane ja klassikaline filoloog Jaanika Anderson. Seekordses loengus tuleb juttu vanakreeka keraamikast.
Suurel hulgal säilinud antiikaja keraamilised anumad annavad väärtuslikku infot inimtegevuse kohta minevikus. Esimeses vanakreeka keraamika loengus räägib Jaanika Anderson lähemalt antiikaja keraamiliste anumate valmistamise tehnoloogiast, stiilidest ja kasutusvaldkondadest.
Loeng toimub 23. juulil kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikoja saalis (Jakobi 41). Loengut kannab üle ka Postimees.
Loe lisaks

Kristel Siitam-Nyiri avalik loeng "Suured sulid tõllas, väikesed võllas – kas karistusõigus saab olla õiglane?"

Fotol: Kristel Siitam-Nyiri. Allikas: EPPO.
Sellel reedel, 16. juulil on Vabal Akadeemial külas Euroopa prokurör Kristel Siitam-Nyiri, kelle loengus tuleb juttu karistuspoliitikast meil ja mujal, ühiskondlikest ootusest ja tegelikkusest, karistuspoliitika muutumisest ajas, valgekraekuritegevusest jms. Moodsamas võtmes ka sellest, kas masin oleks parem õigusemõistja kui inimene ning pisut sellestki, kuidas moos kommi sisse saab ehk kuidas sünnib (karistus)õigus.
Loeng toimub 16. juulil kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikojas (Jakobi 41). Loengust teeb ülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Alar Laatsi avalik loeng "Jeruusalemmast Ateenasse ja tagasi"

9. juulil peab Vabas Akadeemias ettekande Alar Laats.
Loengul käsitletakse vene-juudi filosoofi Lev Šestovi ning tema peateost „Ateena ja Jeruusalemm.“ Suur osa Kiievist sündinud filosoofi kirjanduslikust tegevusest leidis aset paguluses Pariisis. Jeruusalemm ja Ateena on tema jaoks sümboliteks, mis esindavad kahte täiesti erinevat ideed Jumalast, inimesest ja maailmast. Kuigi Šestovi on vene filosoofiamaastikul kõrgelt hinnatud, jäi ta siin üksiklaseks. 20. sajandil oli ta enam tuntud prantsuse ja saksa keeleruumis.
Loeng toimub 9. juulil kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikoja saalis (Jakobi 41). Loengust teeb ülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Algab suvekursus vanakreeka religioonist

7. juulil algab sellesuvine kursus vanakreeka religioonist.
Elo-Mall Toometi seekordse suvekursuse eesmärgiks on anda esmane ülevaade sellest, millist rolli mängis religioon klassikalise Antiik-Kreeka ühiskonnas, nii inimeste igapäevaelus kui linnriigi poliitilises korralduses. Juuli ja augusti jooksul toimub kokku kaheksa loengut, mille käigus kajastatakse Antiik-Kreeka pühamuid ning seal läbi viidud rituaale, jumalaid ja kangelasi ning nende austamist, kultusmüüte ja nii üksikisiku kui perekonna ja kogukonna religioossust, samuti religiooni laiemat tähtsust klassikalises Kreeka kultuuris. Tähelepanu all on ka erinevad eesti keelde tõlgitud Kreeka tekstid ning see, kuidas religioosne temaatika neis väljendub. Kursus toimub loenguvormis, kuid iga teema juures on huvilistel võimalus ka aruteluks.
Loengud toimuvad alates 7. juulist kolmapäeviti kell 16 Tartu Katoliku hariduskeskuses (Jakobi 41). Osalemissoovist palun andke teada info@vabaakadeemia.ee.
Loe lisaks

Arhiiv