Jätkub vene kultuuriloo kursus

21. septembril jätkub Mihhail Lotmani Vene kultuuriloo kursus. Loengukursus käsitleb erinevaid vene kultuuri aspekte, alustades riikluse alustest ja lõpetades religioosse filosoofiaga. Kursuse keskmes on aga kunst ja kirjandus.
Loengud hakkavad toimuma laupäeviti kell 14.00 Tartu Katoliku Hariduskeskuses. Oodatud on nii uued kui vanad huvilised. Täpsem info ja registreerumine info@vabaakadeemia.ee
Seniseid vene kultuuriloo kursuse loenguid saab tagantjärgi vaadata ka meie YouTube kanalilt.
Loe lisaks

Jätkub itaalia keele ja kirjanduse loeng

21. septembril jätkub Vabas Akadeemias Ülar Ploomi ja Annika Mikkeli juhendamisel itaalia keele jätkukursus algajatele, mis baseerub õpikule Danila Piotti, Giulia de Savorgnani, Elena Carrara, UniversItalia 1, 2018 ja õppejõudude valitud kirjanduse ja kultuuri tekstidele. Lisaks grammatilisele kompetentsile ja lihtsama väljendusoskuse arendamisele keskendutakse originaaltekstide lugemisele. Keelekursust saatev kirjanduse lühikursus võtab vaatluse alla huvipakkuvaid tekste itaalia kaasaegsest ja modernsest kirjandusest tagasivaates (Alessandro Bariccost jt kuni Luigi Pirandelloni).
Kursus toimub laupäeviti kell 10.00-13.30 ja alates 26. septembrist ka neljapäeviti kell 18.15-19.45 Tartu Katoliku Hariduskeskuses. Kõik, kes on itaalia keelt juba natuke õppinud, on oodatud kursusega ühinema.
Loe lisaks

Algab Rooma kultuuriloo kursus

20. septembril algab Vabas Akadeemias järjekordne uus kursus: Maria-Kristiina Lotmani juhendamisel saab tutvuda Rooma kultuurilooga.
Kursusel käsitletakse antiikaegsete allikate põhjal Rooma kultuurilugu: selle perioode ja arengujooni, kirjanduse, kunsti, religiooni, usu ja ebausuga seonduvat, samuti roomlaste identiteedi ja minapildi kujunemist, Rooma ühiskondlikku struktuuri, sotsiaaalseid suhteid, ning paljusid teisi küsimusi. Peamiseks allikaks on Aulus Gellius, sinna kõrvale vaatame aga vajadusel lõike teisteltki autoritelt. Allikaid loeme küll algupärases ladina keeles, kuid kursusel on oodatud osalema ka need, kes ladina keelt ei ole õppinud - kõik käsitletavad tekstid on varustatud tõlgetega.
Loengud hakkavad toimuma reedeti kell 16.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuses. Täpsem info ja registreerumine info@vabaakadeemia.ee
Loe lisaks

Jätkub ungari keele kursus

18. septembril jätkuvad Vabas Akadeemias ungari keele tunnid, mida õppejõud tutvustab nii: "kursuse nimetus võiks olla ka „Ebapraktiline ungari keel“ – see on eksperimentaalne keelekursus algajatele, kus astub esiplaanile ungari keele poeetiline funktsioon. Kas pole igapäevastest rutiinlausetest huvitavam see, kuidas vajaduse korral öelda ungarlastele nt. et „konnaväed mängivad flööti,/ tirtsuväed mängivad viiulit“? Osalejad saavad võimaluse ungari keele ja meelega tutvumiseks tavaliste magedate õpikutekstide asemel vürtsikate kirjandustekstide kaudu, vahel tulevad mängu ka tänapäeva folkloori elemendid. (Ja meie lektor ei saa salata oma kiindumust muhedate tekstide vastu.) Kirjandustekstid on nii luule- kui ka lühemad proosatekstid ning pole keelatud ka katsetada tekstide eesti keelde tõlkimist. Nagu ikka eksperimentaalžanrite puhul on sellegi kursuse eesmärki raske kindlalt määratleda. Aga loodame, et baasgrammatiliste teadmiste ja sõnaraamatu abiga hakkavad osalejad julgelt iseseisvalt lugema ja nende ungari keel avaneb."
Kursus toimub kolmapäeviti kell 18.15 ning on avatud kõigile huvilistele, kel on ungari keeles juba baasteadmised olemas. Täpsem info ja registreerumine info@vabaakadeemia.ee
Loe lisaks

Algab sanskriti keele kursus

18. septembril algab Vabas Akadeemias täiesti uus keelekursus - Teet Toome juhendamisel saab tutvust teha sanskriti keele põhitõdedega.
Kursusel õpitakse sanskriti keele grammatika põhireegleid ja loetakse lihtsamaid tekstilõike, mis pärinevad india kultuuri alustekstidest. Alustame devanaagari tähestiku õppimisega.
Kursus toimub alates 18. septembrist kolmapäeviti kell 16.15 ning on kõikidele huvilistele avatud. Täpsem info ja registreerumine info@vabaakadeemia.ee
Loe lisaks

Arhiiv