Mari Sarve avalik loeng "Regilaulu ajaloolised kihistused"

Reedel, 17. juulil kell 18.15 on Vabal Akadeemial taaskord külas folklorist Mari Sarv, kes sedapuhku kõneleb kogutud regilaulude ajaloolistest kihistustest.
Regilaulu tunneme sellisena, nagu see on meieni jõudnud peamiselt läbi 19. sajandi lõpu 20. sajandi alguse kirjapanekute. Ühest küljest kajastavad need laulud just selle aja laulikute mõtteid ja tundeid ning rahvaluule kirjapanejate valikuid ja eelistusi, milliseid laule pidada sedavõrd tähtsaks ja väärtuslikuks, et need jäädvustada meie rahvaluule varasalve. Teisest küljest aga on need laulud aga akumuleerinud endasse paljude inimpõlvede uskumusi ja kogemusi ning kandnud neid poeetilise vormi ja regilaulukeele toel läbi aegade. Loengus otsitakse erinevate ajastute jälgi suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul talletatud mahukas regilaulukogumis.
Huvilised on oodatud loengut kuulama 17. juulil kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikotta. Loengust teeb ülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Mütoloogiaring alustab taas!

Koostöös Jakobi Kultuurikojaga jätkub 8. juulist Vabas Akadeemias mütoloogiaring, mille juhendaja Elo-Mall Toomet tutvustab oma tunni sisu nii:
"Antiikmütoloogia on mõjutanud Euroopa kunsti, kirjandust ja mõtlemist aastatuhandete tagusest ajast järjepidevalt kuni tänapäevani. Vaatame lähemalt mõnd neist siiamaani inspireerivatest müütidest, uurime, millised on algsed tekstid, millel meieni jõudnud lood põhinevad, ning arutleme erinevate võimaluste üle seda peamiselt Antiik-Kreekast pärinevat materjali tõlgendada.."
Ring on küll suunatud peamiselt põhikooli viimaste klasside ja gümnaasiumiõpilastele, kuid on avatud ka täiskasvanud huvilistele. Registreerimine ja info info@vabaakadeemia.ee. Kohtumised toimuvad kolmapäeviti kell 14-15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikojas.
Loe lisaks

Peeter Lorentsi avalik loeng "Loogikad – tõde ja õigus"

Reedel, 3. juulil peab Vabas Akadeemias loogikateemalise loengu matemaatik Peeter Lorents. Seekordsele loengule on üle pika aja ka publik lubatud.

Mis on loogiline? Millal on sõna "loogiline" pruukimine kohane? Loengus tuleb juttu loogilistest hinnangutest ja nende omistamise viisidest, loogilistest põhjendustest ja nende konstrueerimise viisidest, erinevatest loogikatest, süsteemidest ja teooriatest. Millised on "tõe
ja õiguse" vahekorrad - ehk kuidas suhestuvad tõestatus ja õigsus?

Kõik huvilised on oodatud loengut kuulama reedel, 3. juulil kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikotta. Loengut saab jälgida ka Postimehe veebiülekande vahendusel.
Loe lisaks

Tõnu Viigi avalik loeng "Mis on galaktikad ning kuidas meie enda Galaktika piima ja lindudega seotud on"

26. juunil on Vabal Akadeemial taas külas astronoom Tõnu Viik, kes räägib seekord galaktikatest.
Loengus tuleb juttu sellest, kuidas need hiiglaslikud tähekogumid tekkisid, milline on nende ehitus ja kuidas nad arenevad. Ning veel, mida on eestlased nende uurimises korda saatnud.
Samuti saame vastuse loengu pealkirjas kirja pandud küsimusele.
Loengut saab jälgida Postimehe otseülekandena 26. juunil kell 18.15 või hiljem endale sobival ajal Vaba Akadeemia YouTube kanalilt järele vaadata.
Loe lisaks

Mati Martini avalik loeng "Kuidas ja mida putukad söövad"

5. juunil peab Mati Martin Vabas Akadeemias järgmise loengu putukatest. Seekord tuleb juttu sellest, mida putukad söövad ja kuidas nad seda teevad. On ju maailmas palju putukaliike, kes vähem või rohkem sõbralikult koos elama peavad. Selleks et ellu jääda, tuleb olla mõnikord äärmiselt leidlik, mõnikord aga lihtsalt julm ja nahaalne.
Loengut saab jälgida Postimehe vahendusel 5. juunil kell 18.15 või hiljem endale sobival ajal Vaba Akadeemia YouTube kanalilt järele vaadata.
Fotol: palvetajaritsikas. Allikas: Unsplash (David Clode)
Loe lisaks

Arhiiv