Kalle Olli avalik loeng "Ookean globaalsete muutuste tuules"

Reedel, 12. aprillil on Vabal Akadeemial külas Kalle Olli, kes räägib ookeanist globaalsete muutuste tuules.
Ookean on neelanud >90% biosfääris neeldunud liigsest soojusest, mis annab maismaa elanikele aega kohanemiseks. Ookeani soojenemisega kaasneb paraku paisumine ja merevee taseme tõus. Ookean neelab ligi 30% inimtekkelisest süsihappegaasiheitest, millega paraku kaasneb ookeanivee hapestumine. Loengus tuleb juttu, kuivõrd meil on põhjust loota ookeani tasakaalustavale mõjule ka tulevikus.
Loeng toimub reedel, 12. aprillil kell 18.15 Tartu Jakobi kultuurikojas (Jakobi 41). Loengust teeb otseülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Tõlkeneljapäev: külas Triinu Tamm

Sel nädalal on tõlkeneljapäeva raames külas on Triinu Tamm, kellega tuleb juttu Michel Houellebecqi romaani “Häving” tõlkimisest.
Vaatluse alla tulevad konkreetsed küsimused, mis romaani tõlkimisel esile kerkisid. Mida teha reaaliatega, mida tõlkida, mida jätta tõlkimata, mida seletada? Kuidas leida adekvaatne stiilivaste, kui autor on tuntud selle poolest, et “tal pole stiili”? Mida teha, kui autor on olnud hajameelne?
Kõik huvilised on oodatud kuulama neljapäeval, 11. aprillil kell 18.15. Loengut saab jälgida ka veebi vahendusel. Lingi saamiseks palume kirjutada info@vabaakadeemia.ee.
Loe lisaks

Anu Põldsami avalik loeng "Judaism - raamis ja raamist väljas"

5. aprillil on Vabal Akadeemial külas Anu Põldsam, kes seekordses avalikus loengus räägib judaismist.
Judaismi uus ja uutmoodi pildile tulek leidis aset 19. sajandil, mida võib judaismi ja juudi identiteedi kontekstis üsna murranguliseks pidada. See on sajand, mil juudi religioon hargneb eri voolude vahel, mil tekib juudi rahvusliikumine ja juudi teadus. Lisaks sellele kerkivad esile esimesed juudi maalikunstnikud, kelle teosed avavad juudiks olemise uusi ja vanu tahke. Ja ühtlasi on see ka sajand, mil juute püütakse väljapoolt suruda raamidesse, kuhu nad ei mahu. Vaatamegi kunstiajaloo valguses veidi lähemalt, mis siis 19. sajandil judaismis aset leidis.
Loeng toimub 5. aprillil kell 18.15 Tartu Jakobi Kultuurikojas. Loengust teeb ülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Tõlkeneljapäev: külas Mirjam Parve

Sellenädalasel tõlkeseminaril on Vabal Akadeemial külas Mirjam Parve, kes räägib ungari luule tõlkimisest. Ettekanne kannab pealkirja "Ungari kvantitatiivse värsi eestindamine: eksirännakud ja ummikteed 2" ning juttu tuleb Ungari luuletaja Miklós Radnóti (1909–1944) hilisluule tõlkimise proovikividest: kuidas ühendada vormitasandil süsteemsust ja orgaanilisust, andmata järele ka kujunditasandi keerukuses; mida teha 1) teise vältega, 2) rõhuga, 3) riimiga, 4) reeglitega üleüldiselt, 5) kiusatustega.
Kõik huvilised on oodatud kuulama neljapäeval, 4. aprillil kell 18.15. Loengut saab jälgida ka veebi vahendusel. Lingi saamiseks palume kirjutada info@vabaakadeemia.ee.
Loe lisaks

Erki Tammiksaare avalik loeng “Eesti teaduse rahastamisest 1919. aastast kuni tänaseni Tartu ülikooli näitel”

Pildil: Tartu Ülikool 1920ndatel aastatel. Allikas: veebinäitus Tartu Ülikool 1919-1940 läbi kaamerasilma https://utlib.ut.ee/kogud/omeka-s/s/rahvusulikool100/
Sel reedel, 29. märtsil on Vabal Akadeemial külas Erki Tammiksaar, kes räägib Eesti teaduse rahastamisest.
Ettekandes tuleb analüüsimisele Eesti teadussüsteemi ja selle rahastamisskeemide areng. Loengus näidatakse, et Eesti teaduse rahastamise süsteem kopeeris Eesti Vabariigi Tartu ülikoolis tsaariaegset teaduse rahastamist. Saksa okupatsiooni ajal hakkasid teaduse rahastamisel rolli mängima teadusfondid, mis küll Nõukogude okupatsiooni esimestel aastatel kadusid, kuid 1950. aastate keskpaigas Nõukogude Liidus toimunud teadusreformide tulemusel tagasi tulid. 1990. aastate alguse otsused jagada teadusraha baas- ja grandirahastuseks tuli Eesti teadussüsteemile kasuks, kuid 21. sajandi esimese kümnendi lõpuks oli Eesti teadussüsteem muutunud juba liiga konkurentsikeskseks, mis ähvardas teaduse mitmekesisust vähendada. Viimastel aastatel on suurendatud teaduse baasrahastamist, et teaduse mitmekesisus ei kannataks.
Loeng toimub 29. märtsil kell 18.15 Tartus Jakobi Kultuurikojas. Loengust teeb ülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Arhiiv