Mari Sarve avalik loeng "Küll mina kuulsin kui mind tehti, küll mina tundsin kui taoti: rahvuskultuuri privaatsemad osad"

Reedel, 22. jaanuaril on Vabal Akadeemial külas folklorist Mari Sarv, kes seekord räägib seksuaaltemaatika kajastamisest Eesti rahvalauludes.
Regilaulu – läänemeresoomlaste algupärast laulutraditsiooni – on rahvaluule kogumise algusaegadest alates peetud žanriks, mis on poeetilise vormi toel säilitanud paljugi vanapärast ning peaks kõige ehedamalt kajastama eestlaste genuiinset mõtte- ja eluviisi. Regilaulude toomisel modernsesse rahvuslikku kultuuriruumi ja nende edasisel kasutamisel on aga tehtud oma valikud, mida sobib ja mida ei sobi meie rahvapärimusena esitada ja edasi anda. Nii on ka üht või teist pidi seksuaaltemaatikat puudutavad laulud peamiselt oma ajastu moraalsete väärtushinnangute tõttu regilaulude hulgas üsna tähelepanuta jäänud, kuigi vaieldamatult on tegu inimese elukaare olulise teemaga, mis ka lauludes on leidnud mitmekesist kajastamist. Loengus tuleb juttu regilauludest, mis käsitlevad maarahva ihulist läbikäimist ning sellega seotud rõõme ja muresid.
Loeng toimub 22. jaanuaril kell 18.15 ning seda saab jälgida Postimehe otseülekande kaudu.
Loe lisaks

Mati Martini avalik loeng "Ämblikud"

Harilik ristämblik. Allikas: Wikimedia Commons
15. jaanuaril on Vabal Akadeemial taaskord külas entomoloog Mati Martin, kes seekordses loengus tutvustab lähemalt ämblike maailma.
Ämblikud on putukate kõrval ühed tuntumad ja ka salapärasemad lülijalgsed, kelle suhtes on palju ebausku ja kartust. Sageli ei tee inimesed putukate ja ämblike vahel vahet. Kes need ämblikud siis õieti on ja kust nad on tulnud? Kes on ämblike sugulased? Kas ämblikke tasub karta? Nendele küsimustele saab vastuse kui kuulate seda loengut.
Loeng toimub 15. jaanuaril kell 18.15 ning seda saab jälgida Postimehe otseülekande kaudu.
Loe lisaks

Hardo Pajula avalik loeng "Ameerika majandusmudel"

8. jaanuaril toimub Vabas Akadeemias selle aasta esimene avalik loeng - mis on jälgimiseks siiski ainult Postimehe ülekande või hilisema järelvaatamise kaudu. Seekordseks esinejaks on Hardo Pajula, kes räägib Ameerika majandusmudelist.
EBS asutas 2018. aasta sügisel "Oluliste raamatute" kursusesarja. Viiel hooajal on tegeldud põhjalikult Thomas Manni "Võlumäe", George Orwelli "1984", Henri Bergsoni "Loova evolutsiooni", Johann Wolfgang Goethe "Fausti" ja Herman Melville'i "Moby Dickiga". Vaba Akadeemia reedene loeng "Neli tsüklit: lugudevaheline ruum" kujutab endast "Moby Dicki" kursuse kokkuvõtet, mis kandis pealkirja "Ameerika majandusmudel".
Loeng toimub 8. jaanuaril kell 18.15 ning seda saab vaadata Postimehe otseülekande kaudu.
Loe lisaks

Vaba Akadeemia loengud saadaval ka ainult audiona

Head uut aastat meie Akadeemia sõpradele! Uus aasta toob kohe kaasa häid uudiseid - kui seni on Vaba Akadeemia avalikke loenguid ning mõningaid loengusarju saanud jälgida kas Postimehe otseülekannete või YouTube'i videoloengutena, siis nüüd on kõik senised ja ka tulevased loengud saadaval ka puhtalt helifailidena. Mõne teema puhul on küll videoloengud selgemad, kuivõrd slaididel esitatakse sageli jooniseid, pilte jm näitlikustavat materjali, kuid leidub ka selliseid, mille puhul piisab helist. Faile saab soovi korral ka alla laadida.
Muljed ja tagasiside on igati teretulnud!
Loe lisaks

Info õppekorralduse kohta

Seoses tavapärasest pisut keerulisema detsembrikuuga on meil selleks aastaks auditoorsete loengutega ühel pool - mõned loengud toimuvad veel veebi teel ning mõned on lükkunud uude aastasse. Ka sellesse nädalasse plaanitud tõlkeneljapäev tõlkija ja tõlkeuurija Mari Laanega on olukorra paranemist lootes lükatud veebruari.
Kuna olukord on muutlik, siis kõige kindlam on eriti just üksikute loengute osas jälgida kalendrit. Kahtluste korral võite alati kirjutada kas Vaba Akadeemia Facebooki sõnumitesse või info@vabaakadeemia.ee.
Loodame, et uus aasta toob kaasa rohkem kindlust - seniks aga püsigem terved!
Loe lisaks

Arhiiv