Uus kursus "Lapsed ja lapsepõlv Kreeka ja Rooma allikates"

Pildil: Reljeef sarkofaagilt, mis kujutab lapsi pähklitega mängimas. Marmor, u 170-180 a. Viini Kunstimuuseum.

2. oktoobril algab Vabas Akadeemias uus kursus, mis on pühendatud lastele ja lapsepõlvele Kreeka ja Rooma allikates. Kursust viivad läbi Maria-Kristiina Lotman ja Kristi Viiding.

Eesti kooliprogramme ja ilmunud (laste)kirjandust vaadates võib märgata, et meie lapsed õpivad koolis täiskasvanute kultuuri, seejuures peamiselt poliitilis-militaarset ajalugu ning tehnilis-loodusteaduslikke tulevikuteadusi. Lapse elust varasemate sajandite Euroopas teatakse parimal juhul, et suremus oli kõrge, et valitsejate lapsed pandi riidesse nagu väikesed täiskasvanud ja et vaeste inimeste lapsed tegid hommikust õhtuni tööd.

Olukorras, kus Eesti ala laste elust varasematel sajanditel on andmed üksnes arheoloogilised (materiaalsed), on meie läänemeresoome päritolu kõrval küllaldaselt materjali olemas meie rahva vaimset kujunemist mõjutanud teisest lähtekohast - Euroopa antiikajast. Antiikmaailm hõlmas rohkem kui tuhandeaastase perioodi (7. saj eKr-4. saj pKr) ning geograafiliselt ala, millel praegu elab ligi 35 eri rahvust. Kõneldi paljusid eri keeli, kuid kirjandust, sh lastekirjandust ja kirjandust laste kohta loodi vaid kahes, kreeka ja ladina keeles. Lastel olid olemas oma mänguasjad, tegevused, aga neid kujutati ka kirjanduses ning loodi nende jaoks tekste, mida pealiskirjade ja papüürostena leitakse siiani.

Klassikaliste filoloogide kui professionaalsete antiigiuurijate jaoks tuli lapse kujutamine kirjanduses ja kirjandus lastele esmakordselt teemaks 1970ndatel aastatel. Tõsisest tegevusest ja publikatsioonidest sel alal saab rääkida siiski alles viimasel 20 aastal.

Käesolev kursus on esimene Eestis, mis keskendub lapse ja lapsepõlve käsitlemisele antiikaja allikates. Kursus on mõeldud neile, kes on ladina ja kreeka keele algkursuse läbinud.

Loengud toimuvad alates 2. oktoobrist reedeti kell 16.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuses (Jakobi 41). Täpsem info ja registreerumine info@vabaakadeemia.ee
Eelmine
Uus kursus "Kõnelusi mõtteloost"
Järgmine
Tõlkeneljapäev: külas Anne Lange

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: