Mari Sarve avalik loeng "Eesti regilaulude variatiivsust uurides: keel, meetrum, teemad, žanrid"

20. septembril on Vabal Akadeemial külas folklorist Mari Sarv, kes kõneleb sedapuhku Eesti regilaulude sisu- ja vormitunnuste varieeruvusest ja piirkondlikest erijoontest.
Varieeruvus on folkloori olemuslik tunnus, mis mõjutab nii teksti, esituse kui folkloori kommunikatiivseid aspekte. Arvutiajastu on avanud täiesti uued võimalused folkloorse varieeruvuse uurimiseks võimaldades saada kergemini ülevaateid suurtest andmekogudest. Regilaulude varieeruvuse uurimisel saame tänapäeval kasutada Eesti ja Soome teadlaste koostatud regilaulude andmebaase, mis praeguseks sisaldavad suurema osa (hinnanguliselt ehk kaks kolmandikku) kõigist kunagi kirja pandud regilauludest. Keeleanalüüsil põhinevate meetodite rakendamist komplitseerib siiski regilaulukeele (ka üldisemalt murdekeele) äärmine varieeruvus, standardkeele automaatanalüüsiks loodud vahendeid rakendada pole võimalik ja mõnevõrra on see ka takistuseks näiteks sisutasandi arvutianalüüsi; keele omadused mõjutavad paljuski ka poeetilise tekstuuri omadusi (varieerumist).
Kõik huvilised on oodatud loengut kuulama 20. septembril kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikoja saali. Loengust teeb ülekande ka Postimees.
Mari Sarve mullust loengut regilaulude värsimõõdust saab tagantjärgi vaadata meie YouTube kanalilt.
Eelmine
Jätkub vene kultuuriloo kursus
Järgmine
Tõlkeneljapäev: teaduskirjastamisest

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: