Jätkub ungari keele kursus

18. septembril jätkuvad Vabas Akadeemias ungari keele tunnid, mida õppejõud tutvustab nii: "kursuse nimetus võiks olla ka „Ebapraktiline ungari keel“ – see on eksperimentaalne keelekursus algajatele, kus astub esiplaanile ungari keele poeetiline funktsioon. Kas pole igapäevastest rutiinlausetest huvitavam see, kuidas vajaduse korral öelda ungarlastele nt. et „konnaväed mängivad flööti,/ tirtsuväed mängivad viiulit“? Osalejad saavad võimaluse ungari keele ja meelega tutvumiseks tavaliste magedate õpikutekstide asemel vürtsikate kirjandustekstide kaudu, vahel tulevad mängu ka tänapäeva folkloori elemendid. (Ja meie lektor ei saa salata oma kiindumust muhedate tekstide vastu.) Kirjandustekstid on nii luule- kui ka lühemad proosatekstid ning pole keelatud ka katsetada tekstide eesti keelde tõlkimist. Nagu ikka eksperimentaalžanrite puhul on sellegi kursuse eesmärki raske kindlalt määratleda. Aga loodame, et baasgrammatiliste teadmiste ja sõnaraamatu abiga hakkavad osalejad julgelt iseseisvalt lugema ja nende ungari keel avaneb."
Kursus toimub kolmapäeviti kell 18.15 ning on avatud kõigile huvilistele, kel on ungari keeles juba baasteadmised olemas. Täpsem info ja registreerumine info@vabaakadeemia.ee
Eelmine
Algab sanskriti keele kursus
Järgmine
Algab Rooma kultuuriloo kursus

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: