Meelis Friedenthali avalik loeng "Hinge ja vaimu käsitlused varauusajal"

16. augustil kell 18.15 kõneleb Meelis Friedenthal hinge ja vaimu käsitlustest varauusajal.
Loengu ülesandeks on käsitleda hinge ja vaimu temaatikat Uppsala, Tartu, Turku ja Lundi ülikoolides 17. sajandil kirjutatud tekstide põhjal. Sellel perioodil oli mitmeid ja üksteisega konkureerivaid filosoofilisi seisukohti, mis andsid seletusi ka vaimu ja hinge kohta. Aristotelism, uusplatonism, stoitsism ja kartesiaanlus pakkusid välja erinevaid seletusi, aga ülikoolides võeti harva üle puhtad teooriad ning enamasti esitati rohkemal või vähemal määral sünkretistlikku maailmavaadet - sageli tsiteeriti tuntud vanasõna: Platon on hea sõber, Sokrates on hea sõber, aga tõde on veel parem sõber. Küsimus hingest ja vaimust aga oli otsustava tähtsusega - tõe väljaselgitamisest sõltus elu ja hingeõndsus.
Loeng toimub nagu ikka Tartu Katoliku Hariduskeskuse (Jakobi 41) Kultuurikojas ning on avatud kõikidele huvilistele.
Eelmine
Miikael-Aadam Lotmani avalik loeng "Sissejuhatus Nishida filosoofiasse"
Järgmine
Tõnu Viigi avalik loeng "Kuidas me teame, millest tähed on tehtud?"

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: