Jaan Lahe loengusari teoloogia ja filosoofia dialoogist 2020. aasta sügisest.

1. Apostel Paulus ja stoa (04.09.2020.)

2. Varased kreeka- ja ladinakeelsed apologeedid (18.09.2020.)

3. Varakristlik teoloogia ja uusplatonism (02.10.2020.)

4. Paul Tillich ja Friedrich Schelling (16.10.2020.)

5. Rudolf Bultmann ja Martin Heidegger (30.10.2020.)

6. Karl Rahner ja tema filosoofiline teoloogia (13.11.2020.)