"Roosi nime" seminar

"Roosi nimi" on Itaalia väljapaistva ajaloolasest ja semiootikust kirjaniku Umberto Eco teos, mille uuringud ja tõlgendused ulatuvad sadadesse nimetustesse ja kümnetesse tuhandetesse lehekülgedesse. Romaanile lisas kuulsust Hollywoodi samanimeline blockbuster James Bondiga (Sean Connery'ga) peaosas, milles on romaani sündmustikku ja selle filosoofilist ja semiootilist kujundlikkust märkimisväärselt lihtsustatud. Romaani järgi on lavastatud ka näitemänge ning möödunud suvel tuli oma variandiga välja Vanemuine. Sellest inspireeritult korraldab Vaba akadeemia Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikojas 20.07 kell 16:00 "Roosi nimele" pühendatud seminari. Esinevad Vanemuise näitleja ja lavastaja Tanel Jonas, teoloog ja medievist Meelis Friedenthal, italianist Ülar Ploom ja semiootik Mihhail Lotman. Kõik huvilised on oodatud.
Loe lisaks

Vaba akadeemia juulikuised üritused

Juulis jätkame teatrilainel.

20.07 toimub Vabas akadeemias "Roosi nime" seminar: rääkima on tulemas Vanemuise näitleja ja lavastaja Tanel Jonas, teoloog ja medievist Meelis Friedenthal, italianist Ülar Ploom ja semiootik Mihhail Lotman. Seni soovitame kõigil minna vaatama Vanemuise "Roosi nime" suveetendusi.

27.07 peab avaliku loengu New Yorgi ülikooli õppejõud Laura Viidebaum. Tema loeng on pühendatud kreeka komöödia kultuurilistele ja poliitilistele külgedele ning selle retseptsioonile. Lähema info avaldame juba peagi eraldi uudisena.

Loe lisaks

Tänusõnad

Vaba akadeemia esimene semester on lõpule jõudnud. Oleme tänulikud oma toetajatele, kes tegid selle ettevõtmise võimalikuks. Täname kõiki oma koostööpartnereid, sealhulgas Postimeest, Baltic Broadcastingut, kultuuriklubi Promenaadiviis, Tartu Katoliku Hariduskeskust, Elektriteatrit, kellega koos korraldame filmiõhtute sarja, Korea kultuuriklubi, kes töötas sügissemestri jaoks välja korea ühiskonna ja kultuuri kursuse, ning kõiki teisi, kes on ühel või teisel viisil akadeemia tööle kaasa aidanud. Oleme tänulikud kõigile oma liikmetele: akadeemia ei oleks saanud sündida ilma õppejõududeta, kes olid entusiastlikult nõus meie uudse kontseptsiooniga kaasa tulema, ning meie suurepäraste õpilasteta, kes tulid hoolimata ilusatest ilmadest kohale ja aitasid luua vaba, intellektuaalse ja loomingulise õhkkonna.

Sügissemestril on meil plaanis terve rida erinevaid kursusi ja loenguid, mille kohta hakkavad täpsemad teated tulema juba augustis. Ent ka suvel ei ole meie kalender päris tühi: kavas on mitmeid avalikke loenguid ja seminare.

Loe lisaks

Vaba akadeemia on leitav ka Facebookist

Alates tänasest on Vaba akadeemia leitav ka Facebookist, et saaksite meie toimetustega veelgi paremini kursis olla ning infot huvipakkuvate ürituste kohta mugavalt oma sõpradega jagada. Ühtlasi saate sealtkaudu saata meile küsimusi ja ettepanekuid, mõtteid ja soovitusi.
Loe lisaks

Mari Sarve avalik loeng "Kalevala ja Kalevipoja vahel: regilaulu värsimõõdu varieeruvusest"

15. juunil kell 18:15 peab Vabas akadeemias Jakobi 41 ettekande regilaulust folklorist Mari Sarv.

Regilaulust rääkides on tavaks selle ühe põhilise tunnusena mainida omapärast värsimõõtu, neljajalgset trohheust koos spetsiifiliste kvantiteedireeglitega, mis määratlevad pika ja lühikese algussilbiga sõnade paigutuse. Kvantiteedireeglid sõnastas Soome regilaulu-uurija Arvid Genetz 1884. aastal ning 1902. ilmunud uurimuses tõdes Soome teadlane Julius Krohn, et need samad reeglid kehtivad ka eesti regilaulus. Sellest ajast saadik on eesti regilaulu värsimõõtu kirjeldatud kvantiteedireeglite abil ning üksnes mõnikord on kõrvalise tegurina ära nimetatud ka eesti või lõunaeesti laulude mõningane kõrvalekaldumine reeglitest. 

Arvutiajastu saabudes oli regivärsimõõtu võimalik uurida kiiremini ja tõhusamalt ning saada parem ülevaade selle olemusest. Regilaulu värsimõõdus ilmnesid märkimisväärsed ja piirkondlikud erijooned, paiguti on aja jooksul toimunud muutuste käigus silbi pikkus oma tähtsuse värsi rütmi loova elemendina kaotanud ning on toimunud järk-järguline üleminek rõhulisele värsisüsteemile.

Loengust teeb ülekande Postimees.

Loe lisaks